Trelleborg

Kommunen sparar in på blommor i rabatterna

Trelleborg Artikeln publicerades

Nästa år blir det färre blommor i de offentliga rabatterna. När parkförvaltningen ska spara pengar satsar man på ett mindre antal blommor, men fokuserar i gengäld på arter som håller längre.

– Om man räknar i antal, så kommer det att vara färre, ja. Det kan man redan nu se med egna ögon, vi har sått igen ett par av cirkulationsplatserna till exempel, säger Mark Huisman, chef för parkförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Anledningen till det mindre antalet blommor är enligt Mark Huisman att parkförvaltningen ska hålla budgeten. Förra året överskreds budgeten rejält och det har man fått klara direktiv på att inte göra igen.

– Vi måste vidta vissa åtgärder och en är att vi ställer om vissa planteringar från sådant som är mycket kostsamt till sådant som är mindre kostsamt, säger Mark Huisman.

Ställen där besparingen kommer att märkas är i rondellerna vid infarterna, på väg 9 och väg 108. Eftersom rondellerna är Trafikverkets ansvar så kommer inte kommunen att plantera fler blommor i dem. Framöver blir det bara gräs i rondellerna, om inte Trafikverket gör något på eget bevåg.

Parkförvaltningen kommer också att strukturera om blombeståndet. Vissa blommor som byts ut varje år, annueller, ersätts med fleråriga örter.

– Det kommer att vara växter hela tiden, men man kommer inte att byta ut dem varje år, säger Mark Huisman och nämner rondellen Hedvägen-Hesekillegatan som ett exempel på en plats där man ersatt annueller med perenner.

Mark Husiman är glad över att trelleborgarna bryr sig så mycket om sina blommor, men menar också att kvalitet i parkverksamheten handlar om mer än så. Djur, blommor, vatten och parkernas komposition, till exempel.

– Vi låter ju inte allting växa igen, vi fortsätter sköta det som är kvar med hög kvalitet. Det är en väldigt hög skötselgrad i Trelleborgs kommun och det ska vi vara stolta för. Det är synd att bara fokusera på att blommor försvinner, säger han.