Trelleborg

Kommunen klubbade regler för Facebook

Trelleborg Artikeln publicerades

Innehållet är offentligt och kommunikationen sker i kommunens namn. Det är kärnan i Trelleborgs kommuns nya riktlinjer för sociala medier.

Riktlinjerna godkändes på torsdagen av kommundirektör Christer Fredriksson och reglerar hur kommunen ska använda bland annat Facebook och Twitter. Om en förvaltning vill starta ett Facebook-konto ska minst två personer administrera kontot. Dessutom måste det finnas en plan för hur kontot ska användas, planen ska i sin tur godkännas av verksamhetschefen.

– Allt fler avdelningar i kommunen vill använda till exempel Facebook. Så man kan säga att det är ett tryck underifrån som drivit fram nya regler, säger Susanne Nilsson som lett arbetet med de nya riktlinjerna.

Det slås också fast att kommunens verksamhet på sociala medier omfattas av offentlighetsprincipen och är tillgänglig för alla. Därför måste kommunikationen diarieföras.

– Det är mycket juridik inblandat i detta. Därför har vi följt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting och Datainspektionen, säger Susanne Nilsson.

Sedan tidigare har kommunen en internet- och e-postpolicy som innebär att kommunala datorer endast får användas för arbetssyften. Och samma regler gäller för Facebook- och Twitterkonton.

– Det är inte tillåtet att använda sin privata Facebook på arbetstid, säger Susanne Nilsson.

Läs kommunens riktlinjer för sociala medier här.