Trelleborg

Kommun betalade högt pris för ödeby

Skateholm ,
Kommunen köpte den nedlagda stugbyn i Skateholm för mer än dubbelt så mycket som en oberoende expert bedömt den vara värd.
Foto:
Även markområdet är i stort behov av upprustning.
Foto:

Värderingsmannen bedömde att den öde stugbyn i Skateholm var värd 2,25 miljoner kronor.

Kommunen gav mer än det dubbla.

Enligt kommundirektören Fredrik Geijer handlar det om ett strategiskt markförvärv, alltså ett område som kommunen ser ett värde i att råda över i framtiden. Förhoppningen är att Beddingestrand och Skateholm ska fortsätta växa och för att det ska vara möjligt behövs det så småningom mark som kan bebyggas med skola, äldreboende eller annan kommunal service.

– Trelleborgs kommun är intresserad av markområdet i sig, inte av stugorna, skriver han i ett e-postmeddelande till Trelleborgs Allehanda.

I väntan på den dagen är tanken att stugorna ska kunna fungera som tillfälligt boende för några av de 140 nyanlända som Trelleborg i år ska erbjuda bostad i enlighet med den så kallade bosättningslagen.

– Det torde vara väl känt att bostadsbristen är stor i vår del av landet, och kommunen arbetar på olika sätt för att lösa bostadsfrågan på ett så bra sätt som möjligt, skriver Fredrik Geijer. Om bostadssituationen går att lösa på annat sätt, kommer stugorna inte att nyttjas. Trelleborgs kommun är intresserad av markområdet i sig, inte av stugorna.

Fredrik Geijer har befogenhet att köpa mark som han ser som attraktiv ur ett kommunalt perspektiv, när tillfälle ges. Enligt kommunalråd Torbjörn Karlsson (S) är det därför detta ärende inte behandlats politiskt.

– Men jag har självklart informerats, säger han.

Köpeskillingen 5,7 miljoner kronor är markant högre än den värdering som gjorts. I värderingsrapporten påpekas det dock att stugbyn är synnerligen svårbedömd, framför allt att då inget liknande bytt ägare i närområdet på flera år och det därmed inte finns något relevant att jämföra med.

Kalkylen bygger i stället bland annat på att byggnadsunderhållet är eftersatt, eftersom säljaren i princip låtit allt ligga för fäfot sedan han för ungefär tio år sedan gav upp sina försök att bedriva korttidsuthyrning med lönsamhet. Värderingsmannen uppskattar att det kommer att kosta ungefär en halv miljon kronor att göra stugorna beboeliga.

Alternativet att stycka upp marken i småhustomter är i hans ögon inte heller något som direkt höjer värdet; det finns nämligen sedan länge ett stort antal lediga tomter till salu i grannskapet och efterfrågan tror han kommer att vara fortsatt låg under överskådlig framtid.

Dock påpekar han att för den som kan hyra ut stugorna året om kan stugbyn bli en synnerligen god affär. I dagsläget tror han emellertid att det endast är kommunen som kan lyckas med det, och därför väger han inte in denna omständighet i sin värdering.

Torbjörn Karlsson säger sig inte ha något skäl att ifrågasätta de som skött förhandlingen för kommunens räkning.

– Jag förlitar mig på att tjänstemännen kommit fram till ett bra pris, säger han.

Den 31 mars får kommunen tillträde till sin nya stugby.