Trelleborg

"Kommer inte folk in blir inte mycket sålt"

Trelleborg Artikeln publicerades

Hon ska vara de blindas ögon, de dövas öron och en dörröppnare för rullstolsbundna och barnvagnsdragare. Lilian Müller är Trelleborgs första tillgänglighetssamordnare på heltid.

Riksdagen beslutade redan 2000 att på tio år rensa bort alla "enkelt avhjälpta" hinder för handikappade i miljöer där människor dagligen vistas. Men 2010 var det bara en kommun i landet som tyckte att man helt nått fram till att åtgärda sådant som nivåskillnader, brist på handtag vid ramper eller felaktigt placerade dörröppnare.

Målet har dock inte givits upp, bara skjutits fram. 2016 är ny deadline för tillgänglighetsmålet.

Det är bakgrunden till att Trelleborgs kommun sedan 1 augusti har en tillgänglighetssamordnare. Som sekreterare i nyinrättade Tillgänglighetskommittén - med representanter för både pensionärer och personer med funktionsnedsättning - ska Lilian Müller vara spindeln i nätet. Hon är länken mellan de kommunala instanser som jobbar med tillgänglighetsanpassning, likväl som mellan medborgare och myndigheter.

Har Lilian hunnit se sig om i Trelleborg, för att se hur illa eller väl det är ställt?

– Jag är fortfarande på det stadiet, berättar hon. Jag tar mig runt och kartlägger hur det ser ut i utomhusmiljöer och i våra offentliga byggnader.

– Efter att ha jobbat som konsult i 17 år vet jag att det ser ganska likvärdigt ut över hela landet. Det som skiljer är strategierna. De som jobbar målmedvetet med de här frågorna, de får också snabbare resultat.

Lilian Müller är värmländska, nedflyttad till Helsingborg. Men hon och maken förbereder en flytt närmare jobbet, till Beddingestrand. Hon medger gärna en viss miljöskada, som gör att hon ser gator och torg med andra ögon:

– Jag ser oftast det som är i vägen, berättar hon. Och ibland ser jag mer vad som inte finns där.

Saknas gör exempelvis ofta lättöppnade dörrar, eller information; skyltar och annat som vägleder, även för dem som inte har normal syn eller rörlighet.

Från handlare möter hon ofta attityden att det är svårt, dyrt eller rent av onödigt att tillgänglighetsanpassa. Men de skjuter sig i foten, anser Lilian:

– Kommer inte folk in, då blir det inte mycket sålt.

Drygt tio procent av befolkningen har något funktionshinder, enligt Lilian. En rätt stor kundgrupp. För att inte tala om 55-plussarna, där var fjärde dras med något hinder.

– De är vår köpstarkaste grupp, påpekar Lilian Müller.

– Det handlar inte om att bygga om allt, eller att allt ska se ut som sjukhusmiljöer. Det går att göra det snyggt, funktionellt och estetiskt tilltalande på samma gång.