Trelleborg

Knäpptyst på frågestund om bokslut

Trelleborg Artikeln publicerades

Allmänhetens frågestund blev en flopp. En enda kommuninvånare ställde en enda fråga om årsredovisningen. Debatten om hur kommunen hushåller med pengarna överlät trelleborgarna åt politikerna.

Det skulle bli en historisk kväll. Allmänheten skulle få ställa frågor till kommunpolitikerna och chefstjänstemännen om 2011 års bokslut och årsredovisning. Men när väl frågestunden började var de som skulle svara betydligt fler än de som ville ställa frågor.

Tystnaden var total.

– Nu hoppas jag verkligen att det är någon som vill fråga något, annars känns det här lite som en flopp. Vi vill verkligen ha en dialog med er som inte sitter i fullmäktige, sa ordförande Inger Hansson.

Till slut gick Sofie Paxer, ordförande i Lärarförbundet, upp i talarstolen. Hon frågade vad kommunen gör för lärarna och skolan i kommunen och uppmanade politikerna att bli modigare och våga satsa. Hon fick svar av bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä att det pågår ett ständigt arbete med utvecklingsfrågor.

Sen var det slut. Den historiska frågestunden var över på ett par minuter.

När det sedan blev politikernas tur att diskutera årsredovisningen blev det mer fart. Oppositionsrådet Catherine Persson (S) var som vanligt på hugget och ifrågasatte flera siffror i bokslutet. Att parkavdelningen gjort av med 6,5 miljoner kronor mer än budgeterat är mycket anmärkningsvärt, tyckte hon.

– Det är inte okej att man felbudgeterar 20-25 procent på parkverksamheten. Det tyder på stor ohörsamhet mot kommunfullmäktige att inte hålla budgeten. Det är inte heller någon svår verksamhet att planera, sa Catherine Persson som också var kritisk till att servicenämnden bara använt halva sin investeringsbudget under förra året.

Kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) framhöll det goda resultatet på 70 miljoner överskott som ett bevis på att Trelleborgs kommun är en välmående kommun som expanderar i bra takt och gör goda investeringar. Men Söderslättspartiets Bertil Larsson var mindre imponerad och ställde en hel del kritiska frågor om ekonomin, och menade bland annat att kostnadskontrollen i verksamheterna var så dålig att det "inte finns ord att beskriva".

Han fick inga svar av Ulf Bingsgård och levererade då kvällens slagkraftigaste replik.

– Här får man inga svar och så vill man att allmänheten ska komma hit och ställa frågor? Glöm det!