Trelleborg

Klarberg fick fel i rätten

Trelleborg
Foto:

Att gå i borgen för nyanlända som saknar hyreskontrakt är inte diskriminerande mot svenskar. Det slår förvaltningsrätten fast.

Artikeln publicerades 8 februari 2017.

Per Klarberg (SD) överklagade i början av förra sommaren kommunfullmäktiges beslut att gå i borgen för nyanlända som fått uppehållstillstånd men saknar hyreskontrakt. Syftet var att underlätta för nyanlända, som står långt från bostadsmarknaden, att få en bostad.

Per Klarberg menade att beslutet strider mot kommunallagens likställighetsprincip, eftersom det enligt honom ”behandlar kommunmedlemmar olika beroende på deras etnicitet och nationalitet”.

Förvaltningsrätten ger dock Trelleborgs kommun rätt. Enligt förvaltningsrätten kan kommuner särbehandla vissa invånare som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, och det gäller oavsett om det är fråga om nyanlända eller de som bott längre i kommunen. Man måste dock i varje fall göra en individuell bedömning.

I fullmäktige röstade Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna mot beslutet om borgen, men av politiker var det bara Per Klarberg som överklagade. En privatperson skickade också in ett överklagande, men det avvisade förvaltningsrätten eftersom det inte kommit in i rätt tid.