Trelleborg

Klagar på utsiktstorn

Trelleborg Artikeln publicerades

Bakslag för grannar som som vill förhindra utsiktstorn.

Fastighetsägare i Maglarp som kämpar mot att grannen ska få bygga ut sitt utsiktsrum på tomten har fått bakslag i mark- och miljödomstolen. Fastighetsägarna har överklagat bygglovet för utsiktsrummet till mark- och miljödomstolen och yrkat på inhibition men har nu fått nej på sin begäran om inhibition. Beslutet kan tyda på att de inte kommer att få gehör för sitt överklagande.

Grannen vill bygga ut tornet till att bli 17 kvadratmeter mot nuvarande sju. Han har tidigare fått avslag i samhällsbyggnadsnämnden men rätt i länsstyrelsen.