Trelleborg

Kära återseenden för Kyrskoleelever

– Men! Va? Är det du? Ja, nu ser jag det när du ler så stort!

Trelleborg
För 60 år sedan började de småskolan tillsammans. På lördagen träffades de igen. Brittmarie Lindquist, till höger, var en av dem som låg bakom återträffen.
Foto:

Skratten och kramarna var många när lärarinnan Anna-Greta Mellerbys allra första skolklass från Kyrkskolan i Trelleborg hade återträff på lördagen. För 60 år sedan hade klassen upprop i Godtemplarlokalen på Gråbrödersgatan där de gick sitt första skolår. Men det var inte det enda jubileet som firades.

– I år fyller Kyrkskolan 100 och vår lärarinna 80, sa Brittmarie Lindquist, som anordnade återträffen tillsammans med Britt-Marie Rosander och Jan Arvid Nilsson.

Av klassens 35 elever kom 18 till träffen. Leif Klöver hade åkt från Stockholm för att återse sina gamla kompisar. Han är i Trelleborg en del eftersom han mamma bor kvar, men klasskamraterna var det länge sedan han träffade.

– Nu känner jag igen alla, men det tog en stund.

Anna-Greta Mellerby var också på plats. För henne ar det extra speciellt eftersom klassen var hennes allra första på en lång lärargärning i Trelleborgs skolor, främst på Liljeborgsskolan. Då var hon bara 20 år.

– Det är lite omtumlande. Visst är det något speciellt med första klassen.

Återträffen inledde på Borgquistska hattmuseet, fortsatte med smörrebröd i Trelleborgens amfiteater och en titt på Kyrkskolan för att avslutas i Vattentornets kafé.