Trelleborg

Kära återseenden för Kyrskoleelever

Trelleborg Artikeln publicerades

– Men! Va? Är det du? Ja, nu ser jag det när du ler så stort!

Skratten och kramarna var många när lärarinnan Anna-Greta Mellerbys allra första skolklass från Kyrkskolan i Trelleborg hade återträff på lördagen. För 60 år sedan hade klassen upprop i Godtemplarlokalen på Gråbrödersgatan där de gick sitt första skolår. Men det var inte det enda jubileet som firades.

– I år fyller Kyrkskolan 100 och vår lärarinna 80, sa Brittmarie Lindquist, som anordnade återträffen tillsammans med Britt-Marie Rosander och Jan Arvid Nilsson.

Av klassens 35 elever kom 18 till träffen. Leif Klöver hade åkt från Stockholm för att återse sina gamla kompisar. Han är i Trelleborg en del eftersom han mamma bor kvar, men klasskamraterna var det länge sedan han träffade.

– Nu känner jag igen alla, men det tog en stund.

Anna-Greta Mellerby var också på plats. För henne ar det extra speciellt eftersom klassen var hennes allra första på en lång lärargärning i Trelleborgs skolor, främst på Liljeborgsskolan. Då var hon bara 20 år.

– Det är lite omtumlande. Visst är det något speciellt med första klassen.

Återträffen inledde på Borgquistska hattmuseet, fortsatte med smörrebröd i Trelleborgens amfiteater och en titt på Kyrkskolan för att avslutas i Vattentornets kafé.