Trelleborg

Kamp på Valen för bättre vård vid livets slut

Trelleborg Artikeln publicerades
Inga-Lill Högfeldt, tidigare anställd på Trelleborgs lasarett och nu engagerad i gruppen ”Rädda vårt sjukhus” gav sin bild av sjukvården.
Foto: Jenny Isaksson
Inga-Lill Högfeldt, tidigare anställd på Trelleborgs lasarett och nu engagerad i gruppen ”Rädda vårt sjukhus” gav sin bild av sjukvården.

Med hopp om att få styrande politiker att lyssna och ta till sig av gruppen ”Rädda vårt sjukhus” åsikter arrangerades på lördagen en manifestation inne på Valengallerian. På plats för att svara på frågor fanns två ledande sjukvårdspolitiker från Region Skåne.

– Vi vill att det ska fungera som det gjort tidigare på Trelleborgs lasarett. För att det ska göra det måste organisationen i Region Skåne rivas. Vi hoppas att politikerna lyssnar på oss, sade Inga-Lill Högfeldt innan hon gick fram och höll ett tal om bland annat den palliativa vården i Trelleborg.

– Vi tycker inte att två till fyra palliativa vårdplatser kan ersätta den palliativa avdelningen. Vi kräver att de specificerade palliativa vårdplatserna öppnas igen, och gärna utökas, sade hon.

– Det är beklagansvärt, ja nästintill skandal, att de svårast sjuka inte får den den vård de har rätt till i Trelleborgs sjukvårdsdistrikt, fortsatte Inga-Lill Högfeldt.

Att gruppen ”Rädda vårt sjukhus” anklagats för att göra det ännu svårare att rekrytera personal till Trelleborgs lasarett bemötte hon genom att påpeka att de ”har stor konkurrens från ledningen inom sjukvårdsområde Sund”.

– I ett år har man utrett om man ska stänga uppvaket nattetid. Det påverkar inte bara de som arbetar där utan även medarbetare på operation och narkos. Sedan bestämde man att det skulle stängas men ändrade sig sedan till att de ska vara öppna tre nätter i veckan.

Gruppen ”Rädda vårt sjukhus” planerar att finnas på plats på Valentorget ända fram till klockan 15 på lördagen för att låta alla som vill framföra sina synpunkter och dela med sig av sina erfarenheter när det gäller Trelleborgs lasarett.