Trelleborg

Jordberga-gas får 36 miljoner i bidrag

Trelleborg Artikeln publicerades

Naturvårdsverket ger 36 miljoner kronor i bidrag till den planerade biogasanläggningen på Jordberga.

Trelleborgs kommun får också bidrag på nästan en miljon kronor för information och folkbildning kring klimatfrågorna.

Bidragen ges till investeringar som ska minska klimatpåverkan genom utsläpp och sammanlagt handlar det om bidrag på 242,3 miljoner kronor som fördelas över landet.

Biobränslebolagets projekt på Jordberga får alltså en stor del av de bidrag som delas ut i denna omgång, även om bidraget bara blev hälften så stort som i bolagets ansökan om 72 miljoner kronor.

- Bidraget är en viktig hjälp till projektet, säger Carl-Adam von Arnold, vd i bolaget.

Projektet på Jordberga beräknas kosta sammanlagt 240 miljoner kronor i investeringar. Det syftar till att bygga en anläggning för produktion av biogas på numera nedlagda Jordberga sockerbruk.

- Vi ska använda dels jordbruksprodukter, dels tång från Trelleborgs stränder för produktionen, berättar Carl-Adam von Arnold. Mest handlar det om spannmål och sammanlagt räknar man med att anläggningen ska kunna ta hand om 110 000 ton jordbruksprodukter samt renad tång från stränderna.

Den beräknade gasproduktionen skulle då bli 330 GWh per år.

- Vi satsar på att producera fordonsgas, säger Carl-Adam von Arnold. Då behöver gasen uppgraderas.

Det innebär att man avlägsnar koldioxiden i en reningsanläggning för att få upp metaninnehållet i gasen. Sedan ökas gastrycket så att gasen kan användas till fordonsdrift.

- Därefter är det tänkt att gasen ska ut på högtrycksnätet för fordonsgas, säger Carl-Adam von Arnold.

En så stor anläggning för biogas av jordbruksprodukter som planeras i Jordberga finns ännu inte i Sverige. Inte heller finns den formen av distribution av gasen som innebär att den förs in på högtrycksnätet någonstans i Sverige ännu. I högtrycksnätet finns både naturgas och biogas, men det råder brist på biogas.

- Det planeras en stor anläggning i Göteborg också, men den använder inte produkter från jordbruket, säger Carl-Adam von Arnold.

Just nu pågår detaljprojekteringen av anläggningen på Jordberga gamla sockerbruk.

- Vi hoppas att kunna vara i gång med produktion 2010, säger Carl-Adam von Arnold.

Sammanlagt beräknas de projekt i Sverige som nu får bidrag bidra till att minska de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 71 130 ton per år. Det motsvarar utsläppen från ungefär 24 500 bilar.

Sammanlagt hade Trelleborg sökt bidrag med 85 miljoner för klimatåtgärder i fem projekt i denna omgång.

Tre av projekten blev dock utan bidrag från Naturvårdsverket.

Lasse Bryggare

0410-545 71

lasse.bryggare@trelleborgs-allehanda.se