Trelleborg

Jonab ska bygga ut hamnen

Trelleborg Artikeln publicerades

Det blir Jonab Anläggnings AB som får uppdraget att bygga ut Trelleborgs hamn. Åtta anbud kom in och Jonabs bedömdes som det bästa. Avtalet undertecknades i Trelleborg på torsdageftermiddagen.

Det handlar om ett arbete som beräknas ta 80 veckor. Kostnaden ligger på ett par hundra miljoner kronor.

– Vi vill inte gå ut med den exakta siffran eftersom vi ännu inte fått klart besked från Högsta domstolen (HD) om tillståndet för utbyggnaden, säger Tommy Halén, vd för Trelleborgs hamn.

Om HD skulle ge prövningstillstånd av överklagandena har hamnen och Jonab kommit överens om att skiljas. Då kommer hamnen troligen att få ta om hela upphandlingen, vilket är en lång och utdragen affär.

– Det är därför vi tecknar avtal nu, trots att tillståndet ännu inte är klart. Anbuden går ut sista februari och skriver vi inte på nu, så får vi ta om upphandlingen, säger Tommy Halén.

Miljöaspekten var viktig vid valet av Jonab som totalentreprenör av utbyggnaden. Jonab ska nämligen ta in all sten till de nya vågbrytarna med pråm via havet. Det handlar om ungefär 600 000 ton sten.

– Alternativet skulle vara lastbil. Det skulle krävas cirka 25 000 lastbilar som skulle frakta stenen genom centrala Trelleborg, vilket skulle ha en kraftig miljöpåverkan, säger Tommy Halén.

Jonab är ett anläggningsföretag med 85 anställda, varav 55 i Halmstad och 30 i Malmö. Omsättningen ligger på cirka 200 miljoner om året och företaget äger två stenbrott där man redan har all sten som behövs för utbyggnaden av Trelleborgs hamn.

– Det är kasserat material från prydnadssten, säger Leif-Göran Johansson, vd och ägare av Jonab. När man ska hugga gravstenar så behåller man bara det allra bästa. 95 procent kasseras, och det kan vi nu bara hämta för det här arbetet.

Han är tacksam för att Trelleborgs hamn vågat anlita en mindre entreprenör.

– Detta projekt är det största som företaget haft, säger han

Arbetet kan dock inte börja förrän överklagandet av hamnens tillstånd för utbyggnaden avgjorts i Högsta domstolen (HD). Enligt planerna skulle utbyggnaden starta i mars, men det är osäkert när HD fattar sitt beslut.