Trelleborg

Jättehus vid kusten överklagas

Beddingestrand Artikeln publicerades
Foto: Tomas Nyberg, arkiv
Foto:Tomas Nyberg
Foto: Tomas Nyberg, arkiv

Bygglovet för ett 504 kvadratmeter stort hus i Beddingestrand överklagas.

På tomten, som är på drygt 4 000 kvadratmeter, ligger i dag ett mindre fritidshus. Bygglovet gäller ett hus på 504 kvadratmeter samt ett garage på 80 kvadratmeter. Tomten ligger alldeles vid stranden i Beddingestrand.

Grannarna som överklagat menar att det är underligt att kalla det ett fritidshus i ansökan. Ett så stort hus som det här handlar om kan inte kallas småhus, menar de.

De menar också att huset avviker från den övriga bebyggelsen och att den tänkta takhöjden på drygt sex meter med råge överstiger detaljplanens bestämmelser om maxhöjden tre meter.

Tjänstemännen föreslog också avslag på bygglov med argumentet att avvikelserna är för stora för att man ska kunna bevilja bygglov.

Men politikerna i samhällsbyggnadsnämnden höll inte med. Kvartettens sex ledamöter röstade igenom bygglovet medan alla övriga sade nej.