Trelleborg

Trelleborg
Var de släkt, eller kom de från helt olika håll? Osteolog Erika Rosengren från Historiska Museet i Lund söker svar genom de DNA-prover som tas i dubbelgraven.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant