Trelleborg

Ja och nej till vindkraft

Trelleborg Artikeln publicerades

En boende i Fjärdingslöv säger ja, en annan säger nej till planerna på ett vindkraftverk vid byn.

En av de boende menar att det finns en rad argument mot vindkraftverket. I ett brev till samhällsbyggnadsnämnden skriver Fjärdingslövsbon att byggandet av ett 100 meter högt vindkraftverk skulle förstöra den vackra omgivningen.

Han anser också att det finns stor risk för att kraftverket ger upphov till störande ljud. Det handlar inte så mycket om att ljudet skulle störa inomhus, utan att det skulle förstöra miljön när han är i trädgården eller har fönstren öppna sommartid.

Fjärdingslövsbon är också orolig för att värdet på hans fastighet ska minska om vindkraftverket byggs. Med ett vindkraftverk 700 meter från huset tror han att de flesta uppfattar det som störande och att det finns en klar risk att värdet på hans fastighet minskar.

I sitt brev skriver han att det är fel att ekonomiska intressen för en liten grupp människor ska få gå före värnandet av en unik skånsk miljö. Han menar också att utbyggnaden av vindkraft kan skada varumärkena Trelleborgs kommun och Söderslätt.

Ett par som bor i Fjärdingslöv har en helt annan åsikt. I ett brev till samhällsbyggnadsnämnden skriver paret att placeringen av vindkraftverket ter sig genomtänkt ur alla aspekter. Paret har inget att erinra mot planerna.

Ett annat vindkraftverk med placering i Hemmesdynge får grönt ljus av Försvaret, som i ett brev till samhällsbyggnadsnämnden skriver att man inte har något att erinra mot planerna.