Trelleborg

Invasion väntas vid ringvägsbeslut

Trelleborg Artikeln publicerades
De olika alternativa dragningarna av en östlig ringväg och infart till hamnen. Skiss: Trelleborgs kommun
Foto:Kommunen
De olika alternativa dragningarna av en östlig ringväg och infart till hamnen. Skiss: Trelleborgs kommun

Kommunfullmäktige väntar att det blir ett stort intresse för beslutet om en östlig ringväg och infart till hamnen på måndag kväll. Därför ska det finnas storbildsskärm i Trelleborgssalen för åskare som inte får plats i rotundan.

Förslagen till dragning av ringvägen och en östlig infart har väckt mycket debatt.

– Det är inte konstigt. Det handlar ju om ett av de största belsuten i Trelleborg på senare år, säger Mariannne Pettersson (S), ordförande i kommunfullmäktige.

Men hon kommer inte själv att sitta som ordförande när frågan avgörs under punkt 10 på måndagens dagordning ” Val av sträckning för östlig ringväg och infart till hamnen”.

– Jag är jävig, säger Marianne Pettersson. I ett av förslagen går vägen genom våra hagar.

I stället blir det Britta Brinck-Nehlin, (invald för SÖS, men numera medlem i M) som får sköta klubban under den punkten, ett uppdrag som kan bli nog så vanskligt.

Det finns ju en mängd olika förslag från partierna, så hur omröstningen ska gå till är inte helt klart.

– Vi har haft ett möte där vi diskuterar hur vi skulle göra, men inte kommit fram till något. Jag tror att vi helt enkelt får se vad som händer på sammanträdet, det kan ju komma helt nya yrkanden där också, säger Marianne Pettersson.

Eftersom det redan finns en rad förslag och kan komma nya lösningar på sittande möte blir det svårt att få ihop en vettig ordning på röstningen.

Frågan är om man tvingas dela upp omröstningen i olika delar av ringvägens dragning för att få en majoritet för något av förslagen.

SD, M, L och C är överens om dragningen av infarten längst i söder, men oeniga om hur den ska dras vid koloniområdet. I den delen av dragningen stöder SD i stället S-förslaget.

I övrigt verkar S stå ensam om sin åsikt om hur framför allt infarten ska dras.

Fakta

Östlig ringväg

Socialdemokraternas förslag innebär att ringvägen går öster om rättspsyk i Mellanköpinge och sedan precis söder om väg 9 ända fram till gamla bilprovningen. Där ska den sedan ta av söderut längs med Roddaregatan i först ett tråg och sedan en tunnel. På så sätt behöver man enligt kommunalrådet Torbjörn Karlsson (S) bara lösa in två fastigheter.

Moderaternas förslag innebär att ringvägen ska följa utsidan av järnvägen från Kapphög till Mellanköpinge för att sedan vika av sydost i höjd med Gyllefreds koloniområde och sedan söder ut mot väg 9. Därefter föreslår man att den nya vägen ska följa väg 9 en bit för att sedan gå längs järnvägen ner till hamnområdet. Det stöds även av Centern och Liberalerna.

Sverigedemokraterna stöder samma förslag som M, L och C, men vill inte att ringvägen dras vid koloniområdet.

Miljöpartiet och Söderslättspartiet är emot att ringvägen byggs över huvud taget.

Visa mer...