Trelleborg

Invånare vill inte offra åkermarken

Trelleborg
Foto:

Flytta Rättspsyk från högklassig åkermark. Det menar två kommuninvånare i varsitt yttrande om detaljplanen för det nya rättspsykiatriska centrumet vid Mellanköpinge.

Artikeln publicerades 24 oktober 2012.

"Har Rättspsyk ett sådant väsentligt samhällsintresse att kommunen ska avsätta 46 450 kvadratmeter 10-klassad åkermark för detta ändamål?" undrar en av kommuninvånarna i sitt yttrande.

Han vill även granska den skriftväxling som varit mellan kommunen och länsstyrelsen angående just användandet av högklassig åkermark för exploatering. I sitt yttrande menar han att informationen om detta var dålig på samrådsinformationen 17 oktober.

Den andre kommuninvånaren menar att både Region Skåne och Trelleborgs kommun inte varit tillräckligt aktiva i sina försök att hitta annan mark att bygga på.

"Ett rättspsykiatriskt centrum är ett väsentligt samhällsintresse som skall tillgodoses" menar han, men framhåller att både regionen och kommunen har möjlighet att köpa annan lämplig mark för Rättspsyk, som inte är åkermark av nationell betydelse.