Trelleborg

Inte rätt neka bygglov för vindkraftverk

Trelleborg Artikeln publicerades

Det var fel av samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg att neka bygglov för ett vindkraftverk av gårdsstorlek norr om Böste. Det menar länsstyrelsen som upphäver beslutet och skickar frågan tillbaka till nämnden.

Det var för ett år sedan som samhällsbyggnadsnämnden avslog fastighetsägarens ansökan om bygglov för ett gårdsvindkraftverk med en totalhöjd på 44,8 meter.

Bärande argument från nämndens sida för att säga nej var att kraftverket skulle störa landskapsbilden.

Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen. Han menar att nyttan av vindkraftverket är större än påverkan på miljön.

Länsstyrelsen pekar i sitt beslut på att kommunen i sin egen översiktplan säger sig vilja uppmuntra etableringen av små vindkraftverk placerade vid jordbruk, så kallade gårdsverk.

Det aktuella verket skulle placeras i anslutning till en gård och är av rätt storlek.

I närheten finns redan vindkraftverk som är betydligt högre än det som nu planeras.

Sammantaget menar länsstyrelsen att vindkraftverket inte är olämpligt med hänsyn till landskapsbilden.