Trelleborg

"Inget skäl att dra in tillstånd"

Trelleborg Artikeln publicerades

Vindkraftsbolagen som äger kraftverken vid Näsbyholm menar att det inte finns skäl att dra in tillstånden.

Att verken kördes med för hög effekt under ett halvår är ingen avvikelse som ska göra ett så drastiskt beslut nödvändigt, anser bolagen.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg anmälde det för höga effektuttaget till åklagare som misstänkt miljöbrott och menade också att länsstyrelsen borde pröva tillståndet för vindkraftverken.

Via sitt ombud skriver bolagen att en återkallelse av tillstånden bara får göras som en sista utväg när det inte är möjligt att få rättelse på annat sätt. Bolagen hävdar att de agerat så fort de fått reda på att verken kördes på för hög effekt. De stoppade då uttaget på eget bevåg. Det har heller ingen miljöpåverkan att effektuttaget varit för högt, anser bolagen.