Trelleborg

Inget gehör för S-överklagan

Trelleborg Artikeln publicerades

Kammarrätten tar inte upp överklagandet av Trelleborgs kommuns beslut om budgeten. Oppositionsrådet Catherine Persson (S) får inget gehör denna gång heller.

Bakgrunden till att Catherine Persson överklagat beslutet är att kommunfullmäktige inte prövade Socialdemokraternas förslag ett och ett utan klumpade ihop dem och avslog dem i ett enda beslut.

Catherine Persson menar att sakfrågan inte blev prövad i varje fråga för sig och en sakfråga ska prövas av kommunfullmäktige.

Hennes argument är att det inte kan vara rätt att olika sakyrkanden sätts ihop för ett enda beslut. I så fall skulle goda och dåliga förslag kunna klumpas ihop i ett beslut. Med följden att det goda förslaget inte får gehör, som det annars skulle ha fått om man fattat beslut om dem var och en för sig.

Catherine Persson har tidigare sagt att hon inte tänker ge sig i denna fråga, även nu när kammarrätten beslutat att inte bevilja prövningsstillstånd.

Catherine Persson menar att det i så fall är fel på kommunallagen och anser att den måste ändras. Hon avser att kontakt med sina gamla riksdagskollegor och diskutera saken.