Trelleborg

Inget gehör för överklagande av buller

Trelleborg Artikeln publicerades

Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp överklagandet från några grannar till Maglarps skyttecentrum som helst velat se att hela anläggningen lagts ned.

Det framgår av domstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd, det vill säga att domstolen inte tar upp frågan. Beslutet går inte att överklaga.

I början av juli beslutade mark- och miljödomstolen att bullret från skyttecentrumet inte får överskrida 65 decibel på dagarna och 60 decibel på helger mellan klockan 19 och 22. Dessutom får skytteklubbarna vid 15 tillfällen per år anordna tävlingar där bullret max får uppgå till 70 decibel.

Mellan klockan 22 och 07 på vardagar och 22 och 09 på helger får man inte skjuta över huvud taget.

Trots att beslutet innebar en sänkning av den tillåtna bullernivån från 70 till 65 decibel verkade skytteföreningarna nöjda och överklagade inte beslutet. Några av grannarna överklagade dock till mark- och miljööverdomstolen.

Men eftersom den högre domstolen inte tar upp deras överklagande är det mark- och miljödomstolens beslut som gäller.