Trelleborg

Inget gehör för hastighetsbegränsning

Trelleborg Artikeln publicerades

Högsta tillåtna hastighet ska även i fortsättningen vara 70 km/h på Rydeholmsvägen utanför Anderslöv. Det står klart sedan Transportstyrelsen avslagit ett överklagande från en boende som begärt att en hastighetsbegränsning på 30 alternativt 40 km/h skulle införas på vägen.

Transportstyrelsen delar länsstyrelsens bedömning av vägen. Länsstyrelsen påpekade i sitt beslut att det är varje enskild förares skyldighet att anpassa hastigheten i förhållande till vad trafiksäkerheten kräver. Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.