Trelleborg

Ingen tydlig orsak till den stora ökningen

Trelleborg Artikeln publicerades

Det finns inte någon tydlig anledning till att patienterna blivit så många fler under året. ”Det är helt enkelt fler och de är verkligen krassliga”, säger Anne-Charlotte Svensson, avdelningschef på akutmottagningen i Trelleborg.

De vanligaste orsakerna till att patienter söker vård akut på Trelleborgs lasarett är till stor del medicinska besvär som hjärtproblem, andningsproblem och buksmärtor. Men även ortopediska åkommor efter bland annat fall- och snubbelolyckor.

– I år har vi i Trelleborg inte märkt av influensa eller vinterkräksjuka i någon större utsträckning så det är inte något ökat inflöde på grund av det. Vi kan inte heller se att man söker för andra saker än man brukar. Vad jag vet så har man generellt inom vården, både på andra sjukhus och inom primärvården, haft en ökning under början av året, säger Anne-Charlotte Svensson.

För personalen har det varit en ansträngande tid. Man är dessutom mitt uppe i en stor ombyggnad av akutmottagningen vilket gör att verksamheten just nu bedrivs på två plan. Det har i sin tur gjort att de haft en viss personalförstärkning.

– Men vi har klarat det fantastiskt bra med tanke på omständigheterna med ombyggnationen och patienttillströmningen, säger Anne-Charlotte Svensson.

Under april månad klarade de dessutom regionens mål där 80 procent av patienterna ska ha fått vård inom fyra timmar, trots den höga belastningen.

– Vi har jobbat mycket med flödet för patienterna så att det ska vara så smidigt som möjligt. Vi gör allt vi kan för att minimera väntetiderna för patienterna. Förra veckan klarade vi också målet och det har varit lite, lite lugnare nu under två veckor. Men så brukar det vara ett tag på våren innan det ökar igen.

Vid årsskiftet beslutade Region Skåne med kort varsel att utöka öppettiderna på akuten i Trelleborg med två timmar per dygn och att akuten även ska ta emot ambulanser nattetid.

– Januari och februari var en jättetuff period innan vi hann rekrytera. Då var jag orolig för personalen men nu har vi fullrekryterat och även sommaren ser bra ut, säger Anne-Charlotte Svensson.