Trelleborg

Ingen ställplats i Smygehamn

Smygehamn Artikeln publicerades
Det är det här området i anslutning till hamnen som striden gäller.
Foto:Tomas Nyberg
Det är det här området i anslutning till hamnen som striden gäller.

Hoppet om en organiserad ställplats för husbilar och husvagnar vid Smygehamn ser ut att vara ute – i alla fall för den här sommaren. Mark- och miljödomstolen i Växjö har avslagit kommunens och markägarens överklagande.

– Jag är självklart jättebesviken, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Patrik Holmberg, C.

I maj upphävde länsstyrelsen den av Trelleborgs kommun beviljade strandskyddsdispensen för parkeringen vid Smygehamn, en dispens som gjort det möjligt att låta husbilar och i viss mån husvagnar campa i anslutning till Sveriges sydligaste udde. Länsstyrelsen menade att det organiserade campandet riskerade att minska allmänhetens tillträde till området.

Beslutet gillades inte av Trelleborgs kommun som tillsammans med markägaren överklagade till mark- och miljödomstolen. De yrkade också på att domstolen skulle ta ett interimistiskt beslut med innebörden att dispensen skulle fortsätta att gälla i väntan på den slutgiltiga domen.

Det är det yrkandet som nu avslagits av mark- och miljödomstolen, med motiveringen att lagstöd för bifall saknas. Det gör i sin tur att det ser ut att bli svårt att få till en ställplats den här sommaren.

– Det vi kan göra nu är väl att finna oss i det här eller att överklaga. Men jag vet inte hur meningsfullt det skulle vara att överklaga, en bra bit av sommaren har ju gått, säger Patrik Holmberg.

Det har varit ÖT Smygehuk som på ideell basis skött om och organiserat ställplatsen och för det har föreningen tagit upp en mindre avgift av besökarna. Sedan länsstyrelsens beslut i maj om att dra in strandskyddsdispensen har campandet fortsatt i Smygehamn, men då i oorganiserad form. Nyligen gjordes en anmälan om att ett större antal personer slagit sig ner där och att de dessutom skräpade ner. Efter besök från polisen och länsstyrelsen lämnade de flesta platsen.

Patrik Holmberg menar att en ställplats där någon håller koll, exempelvis ÖT Smygehuk, vore ett mycket bättre alternativ än den (o)ordning som gäller nu.

– Det är också en säkerhetsaspekt i det hela. Fordonen får inte stå för tätt men om ingen håller ordning så finns risken att de gör det, säger han.

Vad som händer nu återstår att se.

– Jag är självklart jättebesviken men nu måste vi sätta oss in lite mer i detta innan vi bestämmer oss för om vi ska överklaga eller inte, säger Patrik Holmberg.

Tills vidare får husbilar bara stå parkerade på platsen i maximalt 24 timmar.

Fakta

Striden om ställplatsen i Smyge

I maj upphävde länsstyrelsen strandskyddsdispensen för ställplatsen vid Smygehamn. Beslutet motiverades med att allmänhetens tillträde begränsas. Kommunen har överklagat och även yrkat på att kommunens eget beslut om dispens gäller till dom faller. Det senare yrkandet har nu avslagits av mark- och miljödomstolen.

Visa mer...