Trelleborg

Ingen skylt till hundskola

Trelleborg

Östergrens hundägarskola på Torvängsvägen i Skegrie har fått avslag på sin begäran om en skylt längs E 6.

Artikeln publicerades 19 juni 2012.Företaget ville ha en vägvisare med texten "hundskola" vid motorvägen eftersom besökare har svårt att hitta dit. Anledningen till att Trafikverket avslår ansökan är att det finns en gatunamnsadress till företaget inom tättbebyggt område.