Trelleborg

"Ingen skillnad på gammal och ny taxa"

Trelleborg Artikeln publicerades

En trelleborgare är inte nöjd med kommunfullmäktiges beslut om ny sotningstaxa. Bland annat menar han att underlaget är för dåligt och att man blandat ihop flera beslut till ett.

Trelleborgaren menar i sin överklagan att underlaget är så dåligt att det inte går att se vad det är för skillnad på den gamla och nya taxan.

Han hävdar också att det är fel att lägga in ett beslut om ändring av arbetssättet när det gäller brandskydd och rensning. Det borde inte ha blandats samman med beslutet om taxan utan det borde kommunfullmäktige fattat ett separat beslut om, anser den överklagande trelleborgaren.

Ett ytterligare skäl att upphäva beslutet är, enligt trelleborgaren, att kommunfullmäktige prissatt arbetsuppgifter som konkurrerar med den privata marknaden. Det strider mot kommunallagen, anser han.