Trelleborg

Ingen fartsänkning på väg 517

Trelleborg Artikeln publicerades

Det blir ingen hastighetssänkning på väg 517 mellan Skegrie och Höllviken.

Transportstyrelsen gör samma bedömning som länsstyrelsen och tycker inte att en sänkning till 50 är motiverad på vägen. Det är en privatperson som ansökt om att hastigheten på vägen borde sänkas från 70 till 50 med tanke på att vägen är smal, att den går bara någon meter från bostadshusen och att den är trafikerad av mycket tung trafik.

Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att vägen inte var farligare än andra 70-vägar.