Trelleborg

Inga besparingar i skolor i år

Trelleborg Artikeln publicerades

Det blir inga besparingar i skolor och förskolor resten av 2012. Bildningsnämndens underskott har minskat, och budgeten är nästan på väg att hållas.

Bildningsnämnden har länge kämpat med röda siffror. Förra året gick nämnden back 3,5 miljoner kronor efter en plötslig ökning av antalet förskolebarn. I början av 2012 beslutade nämnden att rätta till problemen i förskolan genom att öka personaltätheten, vilket dock fick till följd att underskottet skenade iväg igen.

I maj kom larmrapporten: 9,3 miljoner kronor saknades och förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag till besparingsåtgärder. Nu ser det ljusare ut igen. Årets underskott verkar ”bara” bli sex miljoner kronor.

– En stor anledning är att vi fått färre barn i förskolan igen, säger Barbro Melander, bildningschef i Trelleborgs kommun, som kan konstatera att det inneburit en besparing på en miljon kronor.

Andra anledningartill det förbättrade resultatet är att man snabbare än väntat lyckats reglera övertaligheten bland lärare på särskolan, och en allmän försiktighet med utgifterna på bildningsförvaltningen centralt.

– Det handlar bland annat om att vi inte har tillsatt vakanta tjänster, säger Barbro Melander.

Av de sex miljonersom fortfarande saknas kommer ungefär två från hyror av paviljonger och två från reformen att erbjuda skolskjuts till alla. I båda fallen räknar bildningsnämnden med att få kostnaderna kompenserade av kommunfullmäktige.

– I så fall återstår två miljoner kronor i underskott och då ska man betänka att vi har en budget på 900 miljoner kronor, säger Roland Hansson (KD), vice ordförande i bildningsnämnden.

Nämndens ordförande Lars Mikkelä (M), säger att man inte kommer att pressa förvaltningen att spara in de resterande två miljonerna med särskilda åtgärder. Förhoppningen är att det ska lösa sig av sig självt.

– Man har gjort ett bra jobb hittills och alla siffror pekar åt rätt håll. Därför vill inte vi gå in och peta i verksamheten, säger han.

På nämndens sammanträde i onsdags yrkade Sverigedemokraterna på att man skulle spara pengar genom att dra in modersmålsundervisningen i förskolan, och spara in ytterligare på administrationen. Yrkandet röstades dock ner med siffrorna 12-2.