Trelleborg

Indragningar på etableringskontor

Trelleborg Artikeln publicerades

Arbetsmarknadsnämnden måste försöka spara in 1, 8 miljoner kronor för att nå ett nollresultat i år. Det mesta av underskottet beror på höjda utgifter för försörjningsstöd.

– Det är problematiskt att räkna in försörjningsstödet i budgeten, eftersom det styrs av lagar och det är omöjligt att förutse kostnaderna, som beror på faktorer som vi inte rår över, säger Ina Liljeberg (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Under detta år räknar nämnden med att försörjningsstödet kostar ungefär 1,5 miljoner kronor mer än budgeterat. Orsaken är bland annat att regeringen höjt normen för bidraget efter att årets budget för arbetsmarknadsnämnden satts.

För att minska underskottet har nämnden beslutat att genomföra en del förändringar på etableringskontoret som tar emot nyanlända utlandsfödda som är i behov av insatser.

För det första planerar nämnden att flytta verksamheten på etableringskontoret från Östra Vallgatan till förvaltningens lokaler vid Gasverksgatan. För det andra tror man sig kunna dra in en tjänst på kontoret. Tillsammans ska det ge en dryg halv miljon kronor i besparing för ett helt år.

Nämnden vill också förändra arbetssättet på etableringskontoret. Meningen är att rätten till ersättning för introduktion ska få samma riktlinjer som rätten till försörjningsstöd. Det skulle innebära en besparing på cirka en miljon kronor per år, räknar arbetsmarknadsförvaltningen med.

Det allra viktigaste sättet att långsiktigt få nämndens budget i balans är dock att se till att fler kommer ut i arbetslivet och kan försörja sig själva, menar arbetsmarknadsnämnden.