Trelleborg

Inbrott i villa

Under lördagskvällen upptäcktes ett inbrott i en villa på Carl Smithsgatan.

Trelleborg
Det var inledningsvis oklart vad som hade stulits i samband med inbrottet.