Trelleborg

Hyresgäster rasar mot "extra skatt"

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs kommunfullmäktige har höjt borgensavgiften för Trelleborgshem. Ett beslut som kommer att slå hårt mot hyresgästerna, befarar hyresgästföreningen.

– Vi tycker det är skamligt att kommunen lägger en extra skatt på hyresgästerna i Trelleborgshem, säger Hans Eversköld, vice ordförande i hyresgästföreningen i Trelleborgs kommun.

Hyresgästföreningen har överklagat fullmäktiges beslut från juni till förvaltningsrätten. På mötet klubbades en höjning av borgensavgiften för Trelleborgshem från 0,2 till 0,5 procent. I rena pengar räknar hyresgästföreningen med att knappt 3,5 miljoner kronor därmed kommer att flyttas över från Trelleborgshem till kommunens kassa.

– Vi tycker inte att det är rätt att hyresgästerna som redan betalar skatt ska betala en gång till för vård och skola, säger Hans Eversköld.

Hans Eversköld är även upprörd över att det inte finns någon ekonomisk kalkyl bakom beslutet. 0,5 procent är också en högre avgift än vad de flesta kommuner runtomkring tar ut, menar han.

– Vi har inte fått någon som helst förklaring på hur man kommit fram till den siffran. Och fast vi pratat mycket om borgensavgifter med både Moderaterna och Socialdemokraterna så klubbar man igenom det utan någon som helst diskussion.

Trelleborgshem har ännu inte aviserat någon hyreshöjning på grund av beslutet. Men Hans Eversköld är rädd att hyrorna kommer att höjas. Ifall man slår ut den höjda borgensavgiften på alla Trelleborgshems lägenheter så innebär det en ökad månadshyra på nästan en hundralapp i månaden, har hyresgästföreningen räknat ut.

Kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) säger att det inte är lätt att lägga borgensavgifterna på en rätt nivå och därför är det bra att förvaltningsrätten prövar saken. Men Bingsgård tycker att det är rätt att Trelleborgshem betalar en relativt hög avgift eftersom han anser att bolaget tidigare gynnats gentemot privata fastighetsbolag.

– Eftersom de har en så stor aktör som kommunen i ryggen så får de en rejäl räntebonus när de lånar pengar. En högre borgensavgift är ett sätt att kompensera för det och få in mer marknadsneutralitet, säger Ulf Bingsgård.