Trelleborg

HVB-hem planeras i gammal byskola

Trelleborg Artikeln publicerades

Villa Ancora, som tidigare var byskola i Haglösa, ska göras om till hem för vård och boende för barn med autism och Aspergers syndrom.

Högkullen omsorgshus AB i Göteborg har lämnat in en ansökan om bygglov till stadsbyggnadskontoret i Trelleborg. Högkullen vill köpa Villa Ancora, som varit till salu i ett års tid, av ägarna Christian och Monica Einarson.

– Ingenting är klart, men vi går in med en bygglovsansökan redan nu eftersom det brukar ta tid att få den behandlad, säger Bo Jansson, ansvarig för fastighetsfrågor på Högkullen omsorgshus AB.

Om köpet går i lås ska Högkullen förvalta huset och hyra ut det till Solhagagruppen, som bedriver LSS-verksamhet för barn med autism och Aspergers syndrom. I Haglösa ska fem barn, och tidvis även deras föräldrar, bo. Boendet ska ha personal på plats dygnet runt.

Jeanette Johansson-Ånmark är regionchef på Solhagagruppen. Hon säger att tanken inte var att starta ett boende just nu, men att man ändrade sig när man fick se huset i Haglösa.

– Jag tänkte direkt att här skulle jag som förälder vilja ha mitt barn, säger hon lyriskt.

De fem platserna i HVB-hemmet ska vara avsedda för barn från tio års ålder, men de ska inte vara äldre än högstadieåldern. Barnen ska ha en problematik som gör att det vardagliga livet, till exempel hemmet eller skolan, inte fungerar längre.

– De ska kunna återvända hem när vardagen fungerar igen. Det ska vara en tillfällig placering, sedan kan det vara på mer eller mindre lång tid, säger Jeanette Johansson-Ånmark.

Hon menar att Haglösa ligger perfekt till geografiskt och att man kan ta emot barn från olika kommuner i närområdet. Om barnen behöver mer hjälp i gymnasieåldern så har Solhagagruppen ett liknande boende i Hammenhög som vänder sig till äldre ungdomar.

Förutom att bygglovet ska bli klart måste Solhagagruppen få ett godkännande från Socialstyrelsen innan man kan starta verksamheten i Haglösa.