Trelleborg

Höga utsläppsnivåer

i Trelleborgsluften

Trelleborg Artikeln publicerades

– Man kan använda undersökningen i planering av kommunala verksamheter, till exempel förskolor. Den kan också användas som en påtryckarfaktor gentemot Trafikverket i byggandet av en ringväg, säger kommundirektör Christer Fredriksson.

Till skillnad från tidigare mätningar har nu Skånes luftvårdsförbund tagit sig an den stora uppgiften att med en uppdaterad utsläppsdatabas beräkna halterna av partiklar och kväveoxider i den skånska luften. Studien ska senare kompletteras med mätning av andra utsläpp, såsom svaveldioxid och mindre partiklar. Med hjälp av den nya uppdaterade databasen tillsammans med tidigare utsläppsmätningar, meteorologiska data och olika spridningsmodeller har man fått fram utsläpp och värden för alla skånska kommuner.

– Arbetet utgör ett bra verktyg för kommunerna och kan användas som ett komplement till de punktmätningar man redan gör, säger Lotten Johansson från Skånes luftvårdsförbund.

Trelleborg ligger enligt den nya undersökningen på den övre halvan av de kommuner där det släpps ut mest i Skåne. På en skala från grönt till rött är Trelleborgs kommun orange. Framförallt är det hamnen som står för den större delen av utsläppen.

Sverige har fastställda miljökvalitetsnormer för utsläpp i utomhusluft. Man har satt upp speciella gränsvärden för olika ämnen. I Trelleborgs hamn ligger utsläppen av kvävedioxid precis under vad som är acceptabelt ur hälsosynpunkt. Koncentrationen av utsläppen avtar sedan ju längre bort från hamnen man kommer. I kommunens östra delar är exempelvis värdet väldigt lågt.

– De saker vi gjort och de åtgärder vi genomfört syns inte riktigt i denna mätning. Vi har framförallt arbetat med att få ned utsläppen av svaveldioxid, säger Birgitta Lindersköld från Trelleborgs hamn AB.

Även om Trelleborg ligger relativt högt jämfört med andra skånska kommuner så har kommunen ändå bättre luft än exempelvis Malmö och Helsingborg, vilka hamnar på den röda delen av skalan i mätningen.

Trots de relativt höga värdena är stämningen i kommunen god och man ser positivt på undersökningen.

– Som verktyg är det ett jättestort steg framåt, säger Johan Pettersson, ingenjör på miljöförvaltningen.

Vad undersökningen kommer att medföra för konkreta miljöåtgärder från de olika aktörerna såsom TT-line, Scandlines och kommunen återstår fortfarande att se.

– Man kan använda undersökningen i planering av kommunala verksamheter, till exempel förskolor. Den kan också användas som en påtryckarfaktor gentemot Trafikverket i byggandet av en ringväg, säger kommundirektör Christer Fredriksson.

Till skillnad från tidigare mätningar har nu Skånes luftvårdsförbund tagit sig an den stora uppgiften att med en uppdaterad utsläppsdatabas beräkna halterna av partiklar och kväveoxider i den skånska luften. Studien ska senare kompletteras med mätning av andra utsläpp, såsom svaveldioxid och mindre partiklar. Med hjälp av den nya uppdaterade databasen tillsammans med tidigare utsläppsmätningar, meteorologiska data och olika spridningsmodeller har man fått fram utsläpp och värden för alla skånska kommuner.

– Arbetet utgör ett bra verktyg för kommunerna och kan användas som ett komplement till de punktmätningar man redan gör, säger Lotten Johansson från Skånes luftvårdsförbund.

Trelleborg ligger enligt den nya undersökningen på den övre halvan av de kommuner där det släpps ut mest i Skåne. På en skala från grönt till rött är Trelleborgs kommun orange. Framförallt är det hamnen som står för den större delen av utsläppen.

Sverige har fastställda miljökvalitetsnormer för utsläpp i utomhusluft. Man har satt upp speciella gränsvärden för olika ämnen. I Trelleborgs hamn ligger utsläppen av kvävedioxid precis under vad som är acceptabelt ur hälsosynpunkt. Koncentrationen av utsläppen avtar sedan ju längre bort från hamnen man kommer. I kommunens östra delar är exempelvis värdet väldigt lågt.

– De saker vi gjort och de åtgärder vi genomfört syns inte riktigt i denna mätning. Vi har framförallt arbetat med att få ned utsläppen av svaveldioxid, säger Birgitta Lindersköld från Trelleborgs hamn AB.

Även om Trelleborg ligger relativt högt jämfört med andra skånska kommuner så har kommunen ändå bättre luft än exempelvis Malmö och Helsingborg, vilka hamnar på den röda delen av skalan i mätningen.

Trots de relativt höga värdena är stämningen i kommunen god och man ser positivt på undersökningen.

– Som verktyg är det ett jättestort steg framåt, säger Johan Pettersson, ingenjör på miljöförvaltningen.

Vad undersökningen kommer att medföra för konkreta miljöåtgärder från de olika aktörerna såsom TT-line, Scandlines och kommunen återstår fortfarande att se.