Trelleborg

Hög fart hindrar barnen från att leka

Trelleborg Artikeln publicerades

Det kommer snart att hända en olycka ifall ingen gör något åt trafiken på Frejas väg på Västervång. Just nu är trafiken så farlig att de boende inte vågar släppa ut sina barn ensamma.

Så beskriver en boende på Frejas väg situationen i bostadsområdet i ett brev till tekniska nämnden. Kvinnan skriver att hennes barn inte är ute och leker så ofta som de skulle vilja på grund av trafiken. Maxfarten i området är 30 kilometer i timmen, men enligt kvinnan kör många så fort som 70 och därför ifrågasätter hon varför det inte finns några farthinder på Frejas väg.

Situationen blir extra farlig eftersom gatan används som genomfart i området av både boende, brevbärare och sophämtare.

"Vi kan inte rekommendera någon småbarnsförälder att köpa hus här i området, med risk för barnens säkerhet", skriver kvinnan.

Hon har också kontaktat polisen för att förmå dem att utföra hastighetskontroller, men utan framgång.

Ytterligare en boende har klagat på trafiken på Frejas väg. En kvinna skriver till kommunen och klagar på bilar som kör på en gång- och cykelbana väster om vägen. Enligt kvinnan används gång- och cykelbanan ofta som genomfart och kvinnan menar att detta behöver åtgärdas innan en olycka sker. Skyltar eller betonggrisar skulle kunna vara en lämplig åtgärd, anser hon.

Trelleborgs Allehanda har sökt Greger Persson, som har ansvar för trafikfrågor på Trelleborgs kommun, utan framgång.