Trelleborg

Hög effekt misstänkt miljöbrott

Trelleborg Artikeln publicerades

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg anmäler som misstänkt miljöbrott att fyra vindkraftverk körts på för hög effekt.

Verken i Näsbyholm fick tillstånd från länsstyrelsen 2002 att drivas med en högsta effekt på 1,8 megawatt. Samhällsbyggnadsnämnden har krävt in uppgifter om effektuttaget, men det beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Det var när domstolen höll syn på platsen som det kom fram att verken körts på för hög effekt, 2,0 megawatt, under tiden juli 2011 till årsskiftet. De som driver verken ska ha informerats, men har i sin tur inte lämnat upplysningarna vidare till samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden anmäler nu händelsen som ett miljöbrott till åklagare och menar också att länsstyrelsen bör pröva tillståndet på nytt.