Trelleborg

Hitta till polisen får du göra på egen hand

Trelleborg Artikeln publicerades

Polisen i Trelleborg vill få upp fler skyltar så att allmänheten lättare hittar till dem. Men det tycker inte Trafikverket behövs, eftersom det inte är så bråttom att hitta dit.

– Det handlar om tillgänglighet, till exempel för turister som inte vet vart polisstationen ligger, säger Sven-Inge Nilsson, närpolischef på Söderslätt.

Polisen har önskat skyltar på olika vägar, bland annat väg 9 som Trafikverket ansvarar för. Som skäl till avslag anges det att polisen i Trelleborg inte har "verksamhet av brådskande art". Trafikverket skriver också att det är många inom tätorter som har önskemål om att skyltar sätts upp och om alla önskemål tillgodoses skulle ett orimligt antal vägvisare finnas. De ser i nuläget inte att tillräckligt starka skäl finns för att undantag ska göras från reglerna. Den som vill besöka polisstationen förutsätts att i förväg ta reda på vart stationen ligger.

– Det är lite konstigt, det är många andra skyltar uppsatta längs med vägen. Skälet Trafikverket gav var att det inte är så bråttom att hitta till polisen, som till exempel till ett sjukhus.

Sven-Inge Nilsson anade att det skulle bli ett avslag då beskedet drog ut på tiden.

– Vi har diskuterat skyltar i tre år, med både kommunen och Trafikverket, säger han.

Att det dröjt visade sig dock bero på att ansökan kommit bort på Trafikverket. Polisen i Trelleborg skickade in ansökan redan i maj månad. Beslut om avslag kom i juni, då polisen valde att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Men därefter har det varit tyst, fram tills polisen hörde av sig för att höra hur det gick i ärendet. Länsstyrelsen har nu lovat att se över frågan igen.

Kommunen har dock lyssnat på polisens önskemål och kommer att sätta upp skyltar på de vägar som de ansvarar för.