Trelleborg

Havet äter upp Beddingestrand

Trelleborg Artikeln publicerades

I Beddingestrand är många av de boende rädda för att havet sakta men säkert äter upp stranden. Beddinge strandskyddsförening arbetar för att minska skadorna på stranden.

– Vid några tillfällen har det skett stora förändringar. 1872 var den första stora kända erosionen och 1983 försvann ett 50-tal meter av stranden på vissa ställen, säger Per-Anders Bengtsson, ordförande i föreningen.

De senaste vintrarna har varit ganska skonsamma mot stranden. När det ligger is så har havet ingen chans att tära på stranden. I Beddingestrand fruktar man mer milda vintrar än stränga.

– De ursprungliga fiskestugorna i det gamla fiskeläget ligger ganska nära strandkanten nu, säger Per-Anders Bengtsson.

Flera av forten i Per Albin-linjen i Beddingestrand har tagits bort eftersom de hamnade långt ute i vattnet. En fastighet har varit akut hotad men kunnat räddas genom stenskoning av stranden.

– I andra länder arbetar man betydligt mer mot erosionen än i Sverige, som i Danmark, Nederländerna och Frankrike bland annat, säger Patrick Verhaegen, styrelseledamot i föreningen.

Strandskyddsföreningen menar också att Trelleborgs kommun inte visat samma intresse för problemen som Ystad.

–Där tar man erosionen på stort allvar, säger Claes Westlin i föreningen.

I strandskyddsföreningen har en insikt mer och mer vuxit fram om att det är oerhört svårt, för att inte säga omöjligt att bygga bort erosionen.

– Erosionen kan man inte göra något åt. Vad vi vill är att man ser till att skadeverkningarna av den blir så små som möjligt, säger Per-Anders Bengtsson.

En lösning som föreningen tittat på är att helt enkelt ta sand från havsbottnen och lägga på stranden.

– Det kan vara enda sättet att minska skadorna; ett kontinuerligt arbete som man fortsätter med år efter år, säger Per-Anders Bengtsson.

Förutom med erosionsproblematiken arbetar föreningen också med vattenkvalitén vid badstranden. Som på många andra håll vid sydkusten har man problem med ruttnande tång. Boven kan vara övergödning.

– Vi arbetar också med naturvård och vill se till att strandängar som den gamla golfbanan bevaras, menar Per-Anders Bengtsson.

En annan fråga som många boende i Beddingestrand reagerar över är att det inte finns någon lekplats i byn.

– Det är en sak som kommit upp i föreningsrådet, säger Per-Anders Bengtsson.