Trelleborg

Hård kritik från Trelleborgs taxi

Trelleborg
Cemal Adigüzels på Trelleborgs taxi är mycket besviken över att företaget inte får fortsätta köra färdtjänst i kommunen. Han ämnar överklaga beslutet.
Foto:

Vd:n Cemal Adigüzel är både upprörd och besviken över att hans företag, Trelleborgs taxi, inte får fortsätta köra färdtjänst.

– Kommunen trampar på oss, säger han.

Artikeln publicerades 17 februari 2017.

Trelleborgs taxi är den som i dagsläget har i uppdrag av kommunen att sköta färdtjänsttransporterna, och Cemal Adigüzel hoppades och trodde på förnyat förtroende. Så blev det inte och han ställer sig minst sagt frågande till den bedömning som gjorts. Därför är han inställd på att överklaga beslutet till domstol.

Hans anbud skulle ha blivit billigast för skattebetalarna, men valet föll ändå på konkurrerande Vellinge taxi, som ansågs erbjuda bättre kvalitet. Det senare bedömdes av en arbetsgrupp bestående av tre tjänstemän från socialförvaltningen, en jurist samt upphandlingschefen Kristian Silverberg.

Cemal Adigüzel har reagerat över att de fem gjort tämligen olika bedömningar sinsemellan och han anser att särskilt en person har varit överdrivet negativ mot Trelleborgs taxi.

Enligt Kristian Silverberg har kommunen lagt betydligt större vikt vid kvalitet i denna upphandling jämfört med de tidigare. Han menar att skillnaderna i bedömningen beror på att de i arbetsgruppen har olika kompetens. De ser således på underlaget utifrån olika perspektiv.

– Att värderingen skiljer sig är inte alls konstigt utan snarare en kvalitetssäkring.

Kristian Silverberg och de övriga visste vilket bolag som lämnat respektive anbud, men de kände inte till ersättningsnivåerna. Vilket företag som skulle gå vinnande ur den sammanvägande bedömningen var således omöjligt för dem att räkna ut i förväg.

Är du trygg med att det här gått rätt till?

– Jag är väldigt trygg i detta, säger Kristian Silverberg. Vi visste att detta var en jättekänslig upphandling som betyder mycket för respektive anbudsgivare, speciellt de förlorande, därför har vi valt den här modellen. Det är en sällsynt väl genomförd upphandling.