Trelleborg

Hamnutredning kan inte utesluta brott

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs hamns vd Tommy Halén kan ha brutit mot lagen om skydd för företagshemligheter när han hanterade dokument från den konkurrerande hamnen CMP.

Det konstaterar advokaten Erik Danhard som utrett de senaste månadernas turer kring hamnen. Danhard slår dock fast att det inte går att avgöra om Halén kan ställas till svars så länge inte CMP själv uttalar att det fanns företagshemligheter i dokumentet.

Erik Danhard fick för några veckor sedan i uppdrag av styrelsen för Trelleborgs hamn att utreda olika händelser kring hamnen den senaste tiden. Detta bland annat efter att Trelleborgs Allehanda under sommaren skrivit flera granskande artiklar om hamnen, och efter att en anställd och en före detta anställd skickat brev till kommundirektören Jonas Rosenkvist om olika saker som de uppfattade som missförhållanden i hamnbolaget.

Dokumentet från Copenhagen Malmö port var ett av nio påstådda missförhållanden som skulle utredas. Som Trelleborgs Allehanda skrev i augusti tog hamnens vice vd Anders Madsen med sig ett dokument från sin före detta arbetsgivare CMP, som var ett utkast till ett trafik- och terminalavtal mellan CMP och rederiet Nordö Link.

Dokumentet, som enligt Anders Madsen innehöll fiktiva siffror, visade Madsen för Tommy Halén som sedan lämnade det vidare till en kollega som låste in det i ett kassaskåp.

I utredningen gör Erik Danhard bedömningen att Tommy Halén inte aktivt har skaffat sig tillgång till företagshemlig information, men att det alltså inte kan uteslutas att han brutit mot lagen om skydd för företagshemligheter. Anders Madsens agerande i frågan har överhuvudtaget inte utretts. Enligt utredningsuppdraget skulle man utreda hur dokumentet kom till Trelleborgs hamn och hur det använts. Men det står ingenting om detta i utredningen.

– Hur det kom till vd:s kännedom anser vi redan är utrett, säger Jan Isaksson (M), ordförande i Trelleborgs hamn.

Anders Madsen har tidigare i Trelleborgs Allehanda vidgått att dokumentet tillhörde CMP, men att detta bara var en mall och att han fyllt i siffrorna själv. Dokumentet visade han för Tommy Halén under sin karenstid mellan tjänsterna på CMP och Trelleborgs hamn.