Trelleborg

Hamnen kan ta emot allt spillvatten från färjorna

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs hamn kan nu ta emot allt spillvatten från färjorna som kommer in till hamnen. Hamnen håller också på att teckna avtal med rederierna om att de ska lämna spillvattnet i hamnen och inte släppa ut det.

– Det är en av de saker som vi ska presentera på ett möte för EU-projektet Clean Baltic Sea Shipping Cleanship i Riga nu i dagarna, berättar Tommy Halén, vd för Trelleborgs hamn.

Med på mötet i Riga är representanter för de olika hamnar, företag och myndigheter runt om Östersjön som deltar i projektet.

– Vi hoppas att så många som möjligt av de andra hamnarna följer vårt exempel, säger Tommy Halén.

S-politikern Sten Björk är en av de ledande i projektet, där Trelleborgs hamn är huvudansvarig. Snart blir det troligen förbjudet för fartyg att släppa ut spillvatten orenat i Östersjön. Det berättar Sten Björk bland annat i sin presentation i Riga av hur man arbetar med problemet med spillvatten från fartygen i Trelleborg. Lösningen kan då bli att fartygen antingen renar spillvatten ombord – eller lämnar det i hamnen, som man alltså numera kan göra i Trelleborgs hamn.

Syftet är att minska utsläppen av kväve och fosfor från fartygen till vattnet. Tidigare har spillvatten ofta spolats direkt ut i havet när fartygen kommit till havs.

– Vi ligger långt framme i Trelleborg när det gäller de här frågorna, säger Tommy Halén.

Spillvattnet består av svartvatten, som är avloppsvatten från toaletter och grovkök samt gråvatten, som är avloppsvatten från dusch, handtvätt och disk. Båda typerna av spillvatten går till reningsverket i Trelleborg.

– På mötet i Riga ska vi även berätta om hur vi tar hand om dagvattnet och renar det, säger Tommy Halén.

Förutom möjligheten att ta hand om spillvatten och dagvatten har Trelleborgs hamn elanslutningar för färjorna, så att de inte behöver ha motorerna på. Syftet är att minska svavelutsläppen, kväve samt partiklar och förbättra luftkvaliteten i centrala Trelleborg.

Hamnen undersöker för närvarande även möjligheterna att bygga vindkraftverk på hamnområdet.