Trelleborg

Hamnen hindrar framtidsplaner

Trelleborg Artikeln publicerades

Västra småbåtshamnen är alltför besvärlig att underhålla. Dessutom ligger den i vägen för en framtida utveckling av västra infarten.

Det är de två främsta anledningarna till att tekniska nämnden vill avveckla västra småbåtshamnen. Nämndens ordförande Eric Samuelson (M) menar att det inte längre är hållbart att underhålla och muddra inseglingsrännan och hamnbassängerna.

– Hamnen är felkonstruerad från början. Det räcker inte med att muddra i inloppet utan man måste gräva en kanal genom en sandbank 100-150 meter ut i havet, vilket ger en stor miljöpåverkan. Och två månader efter att man muddrat så dröjer det två månader innan sanden är tillbaka. Det är helt omöjligt att upprätthålla, säger han.

Eric Samuelson säger också att västra småbåtshamnen ligger illa till med tanke på de framtida planerna för området.

– Tanken är att göra om västra infarten till både bostadsområde och friluftsområde med badstrand och annat. Det blir inte de närmaste åren men detta är ett första steg i den riktningen, säger Eric Samuelson som tycker att hela ärendet hanterats olyckligt från början.

– Dels var det olyckligt att man en gång fyllde igen området så att de boende förlorade sina strandtomter. Men det var också olyckligt att man beslutade att kommunen för all framtid ska underhålla hamnen.