Trelleborg

Hamn ska avvecklas

Trelleborg Artikeln publicerades

Västra småbåtshamnen ska avvecklas. Det beslöt tekniska nämnden på sitt sammanträde i onsdags.

Trots protester får de närboende beslöt nämnden att gå vidare med planerna på att lägga ned hamnen. Men ledamöterna var inte eniga.

Socialdemokraterna yrkade på återremiss och Sverigedemokraterna ville ha avslag på beslutet. Till slut blev dock beslutet att hamnen ska avvecklas och att tjänstemännen får i uppdrag att skicka in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att få riva ut hamnen.

– Hamnen går inte att behålla rent tekniskt. Det är inte rimligt att betala en halv miljon kronor om året för att försöka muddra upp för ett tiotal båtar. Vi skulle ju kunna köpa tio nya båtar varje år för de pengarna, säger Eric Samuelson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Bakgrunden till de boendes protester är småbåtshamnen är kompensation för att fastigheterna blev av med sina strandtomter när man fyllde ut marken för infarten. Kommunen ska också enligt domen för all framtid underhålla och muddra hamnen.