Trelleborg

Hälsoproblem bland personal på tre förskolor

Trelleborg Artikeln publicerades

Personal på Klämmans, Granlunda och Solrosens förskolor lider av trötthet, huvudvärk och irritation i ögon, näsa eller hals. På Klämmans förskola har man känt av mögellukt och haft problem med fukt.

För nästan exakt ett år sedan, den 29 augusti 2011, felanmäldes mögellukt på Klämmans förskola. Under våren har en rad åtgärder gjorts. Bland annat har ett tak och ytterväggar renoverats. Ett av de största problemen återstår dock. Gården är felkonstruerad vilket gör att regnvatten rinner mot fastigheten. Men det finns en plan för denna hos serviceförvaltningen, som är hyresvärd:

– Under hösten kommer vi att dränera gården, lovar Henrik Alkevall.

Trots omfattande åtgärder hittade man inget mögel invändigt. Endast på utsidan av huset. Om det betyder att det aldrig funnits mögel i fastigheten eller om det är kvar någon annanstans är svårt att svara på. Lukten är i varje fall borta och väggar har kontrollerats.

– Ja, jag har inte fått några klagomål från personalen om detta längre. Men det är lite för tidigt för att säga. Vi får hoppas att detta är borta nu.

Personal har klagat på hälsoproblem i nästan ett halvår. Det handlar om trötthet, huvudvärk och irritation i näsa, hals och ögon. Det finns inget som tyder på att barnen fått problem med hälsan.

– Inga föräldrar har berättat att de märkt någon skillnad, säger Mona Lindahl, förskolechef.

Har de blivit informerade om att det finns risk för hälsoproblem?

– Det vet jag inte om personalen har sagt.

Har man gått ut med information om det centralt?

– Nej, det har man inte.

Även på Granlunda och Solrosens förskola har personal märkt av samma hälsobesvär. Detta har visat sig på den så kallade allergirond som gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen i början av juli i år. Men på dessa förskolor finns inga problem med fukt eller mögel. Istället är det ventilationen som är orsaken till besvären. På Granlunda förskola ska detta vara åtgärdat men ännu inte på Solrosens förskola.

Ett problem som finns på samtliga tre förskolor är att vissa rum är för kalla på vintern. På Granlunda förskola kan det bli 14 grader i matsalen. De andra två förskolorna har rum som inte blir varmare än 16-17 grader på vintern. Tillfälliga elelement ska sättas in när vintern är som hårdast.