Trelleborg

Hälften av de unga flyktingarna borta

Trelleborg Artikeln publicerades
Cecilia Lejon.
Foto:Tomas Nyberg
Cecilia Lejon.

En långsam process eller önskan att ta sig till ett annat land är förklaringen till att många ensamkommande flyktingar avviker. På drygt två veckor har över 400 personer försvunnit.

Mer än hälften av de barn och ungdomar som skrivits in på ett av Trelleborg transitboenden sedan den 23 september, då kommunen fick ansvar som ankomstkommun, är borta.

– Det finns lite olika anledningar till att de väljer att lämna. Några ser Sverige som ett transitland och vill vidare till Norge eller Finland, andra vill till en annan ort längre norrut för att de har släkt eller vänner där. Sedan finns det också de som tror att deras process kommer gå fortare om de själva tar sig till Migrationsverket. De känner inte riktigt tillit till systemet, säger Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Ytterligare en förklaring till att en ungdom väljer att avvika kan vara att han eller hon är rädda att klassas som äldre än 18 år när de väl kommer i kontakt med Migrationsverket vilket skulle innebära en annan typ av asylprocess.

Från den 23 september fram till måndag morgon klockan 07 har 836 ensamkommande barn och ungdomar skrivits in på något av transitboendena i kommunen. Av dem har 428 avvikit och 408 stannat kvar.

– Enligt andra kommuner kan vi förvänta oss att det på sikt kommer vara en ännu större andel som avviker, säger Cecilia Lejon.

Hon utesluter inte möjligheten att risken för avvikande ökar i och med att de unga flyktingarna, på grund av hög arbetsbelastning vid Migrationsverket, i nuläget tvingas stanna kvar på transitboendena längre än normalt.

– Det är nog så att det går lite för långsamt för dem. Det enda vi kan göra är att ha enskilda samtal med dem och försöka förklara att läget inte blir bättre för att man väljer att ta sig till Migrationsverket på egen hand, säger Cecilia Lejon.

Hon berättar att många av de barn och ungdomar som väljer att lämna transitboendena är öppna med detta inför boendestödjarna.

– Men vi har inga befogenheter att stoppa dem. Vi kan inte låsa in dem.

Däremot är kommunen skyldig att polisanmäla försvinnandena. Det har dock inte gjorts sedan den 27 september.

– Vi är starkt eftersatta, men det är något vi ska göra. Samtidigt är det svårt för polisen. De enda uppgifter vi kan lämna är det namn, personnummer och nationalitet som de själva uppgett när de skrevs in på boendet, säger Cecilia Lejon.

LÄS MER:

Här kan du läsa tidigare artiklar om flyktingmottagandet i Trelleborg.