Trelleborg

Grönt ljus för telemast

Förvarsmakten godkänner planerna på att en 42 meter hög telemast byggs på en tomt i Skegrie.

Trelleborg
Det är inte klart när masten kan komma på plats.