Trelleborg

Grannar tyckte till om rättspsyk

Trelleborg Artikeln publicerades

Region Skånes nya rättspsykiatriska centrum vid Mellanköpinge kan stå klart för inflyttning tidigast i slutet av år 2016. Men det är om allting går enligt planerna. I går hölls ett samrådsmöte dit närboende och andra kommit för att få information, ställa frågor och lämna synpunkter.

Planerna på ett centrum för rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning vållar känslor bland de boende kring Mellanköpinge. De flesta tycks inte ha något emot själva verksamheten. Däremot hördes en del kritiska röster mot hur kommunen har utfört planarbetet så här långt.

– Ni sköter det förfärligt dåligt. Men rättspsyk är välkommet, sade en man som presenterade sig som boende i byn och riktade sig till de tjänstemän och politiker från Trelleborgs kommun som deltog i onsdagens samråd.

Framför allt var det de framtida planerna på en ringväg som kan komma att byggas inte så långt ifrån det nya rättspsyk som rörde upp känslor. I handlingarna till detaljplanen för området där rättspsyk ska byggas hade en framtida ringväg ritats rakt över bostäder i Mellanköpinge.

– Är det tänkt att den ska gå där den är ritad? undrade en annan av de boende.

Men kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) menade att det är något som finns i planerna för framtiden och att vägens exakta sträckning långt ifrån är klar.

– En yttre ringväg utanför Trelleborg är en angelägenhet för hela riket men den fanns inte med i Trafikverkets nationella transportplan fram till 2025 som presenterades häromdagen, sade han.

Enligt kommunens plan- och byggchef Ann-Katrin Sandelius har hänsyn tagits till en eventuell framtida ringväg i planarbetet för rättspsyk.

– Vi har tagit hänsyn till ett ungefärligt läge för ringvägen, menade hon.

Det nu framtagna underlaget för en detaljplan bygger bland annat på det förslag som Region Skåne fått fram genom en arkitekttävling. Det är en låg byggnad med brun tegelfasad och en stor innergård där patienterna ska kunna vistas. Huvudentrén ska ligga åt söder och längs Mellanköpingevägen ska buskar och träd planteras.

– Det viktigaste i vårdmiljön är kanske utemiljöerna och utsikterna. Det finns mycket forskning som visar att det är bra för patienterna, förklarade arkitekten Anna Espling Rolf från arkitektfirman BSK.

Verksamhetschefen för rättspsykiatrin i Region Skåne, Lennart Meyer, fanns också på plats för att svara på frågor om rättspsykiatri. Han avfärdade alla farhågor om att ett rättspsykiatrisk centrum i Trelleborg skulle innebära att många som dömts till rättspsykiatrisk vård skulle vistas ute i samhället här.

– Oron för att hela den registrerade patientstocken ska komma till Trelleborg är inte befogad. Det är hemkommunen, där den som dömts till rättspsykiatrisk vård var mantalsskriven vid domen, som har ansvaret efteråt. All anpassningsträning sker på hemorten, inte i Trelleborg.