Trelleborg

Grannar till vindkraftverk får rätt och fel i domstol

Trelleborg Artikeln publicerades

Grannarna till vindkraftverken i Näsbyholm fick både rätt och fel när deras klagan mot vindkraftverken var uppe i mark- och miljödomstolen.

Grannarna tyckte, med stöd av Trelleborgs kommun och länsstyrelsen, att vindkraftsbolagen skulle mäta buller vid bostäderna på två fastigheter.

Mark- och miljödomstolen anser dock i sin dom att detta inte är rimligt, eftersom det råder för stor osäkerhet vid den typen av mätningar. Istället menar mark- och miljödomstolen att mätningar ska ske under de förhållanden som de boende menar har varit mest störande.

Vindkraftsbolagen måste också se till att verken inte drivs med för hög effekt, vilket fallet varit under perioder. Mark- och miljödomstolen tycker det är anmärkningsvärt att effekten överskridits så ofta, och att bolagen har en skyldighet at se till så att det inte inträffar.

Mark- och miljödomstolen går i det här fallet på grannarnas linje och kräver att vindkraftsbolagen redovisar verkens effekt dagligen från den 1 mars 2009 och framåt.