Trelleborg

Grannar strider vidare mot skjutbanor

Trelleborg Artikeln publicerades

Än är inte striden om Maglarps skyttecentrum över. Tre grannar drar nu ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen. Deras mål är att skyttecentrumet bommas igen helt.

De grannar som TA varit i kontakt med vill inte uttala sig i tidningen, men de skriver i sina överklaganden att hela anläggningen borde läggas ner eller flyttas. De tycker att bullret från skjutbanorna påverkar deras livssituation och hälsa negativt.

Den segslitna processen kring skjutbanorna i Maglarp verkade ha fått sitt avslut i början av juli. Då beslutade mark- och miljödomstolen i Växjö att bullret från skyttecentrumet inte får överskrida 65 decibel på dagarna och 60 decibel på helger mellan klockan 19 och 22. Dessutom får skytteklubbarna vid 15 tillfällen per år anordna tävlingar där bullret max får uppgå till 70 decibel.

Trots att beslutet innebar en sänkning av den tillåtna bullernivån från 70 till 65 decibel verkar skytteföreningarna nöjda och har inte överklagat beslutet. Tre grannar strider alltså däremot fortsatt vidare med en överklagan till mark- och miljööverdomstolen.

Under tiden som domstolen prövar överklagandet finns det inget giltigt beslut som reglerar bullret från skjutbanorna. Därför väntas samhällsbyggnadsnämnden på sitt möte i nästa vecka besluta om ett nytt föreläggande.

– Som det är nu är det fritt fram att skjuta hur som helst. Därför beslutar vi om ett nytt föreläggande som följer beslutet i mark- och miljödomstolen, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Föreläggandet föreslås gälla från den 21 augusti och ett år framåt.