Trelleborg

Grannar överklagar restaurangbygglov

Trelleborg Artikeln publicerades

Ett antal grannar överklagar bygglovet för Joachim Kleins planerade nya restaurang på Modeshögsvägen.

Grannarna ser framför sig en mängd trafik med lastfordon, kylbilar, sophantering samt problem med parkering och matos. De menar att området inte lämpar sig för en sådan verksamhet.

Grannarna skriver i sitt överklagande att det idag är ett lugnt område och att de inte vill se det förvandlat till vad de kallar en affärsgata.

Det är Joachim Klein som driver restaurang på Katrinetorp i Malmö som planerar att även öppna café, restaurang och delikatessbutik på Modeshög.

Hans tanke var att antingen öppna till hösten, eller om det inte går till våren. Nu blir det troligen tidigast våren 2013 som planerna kan bli verklighet.

Bygglovet gäller en nybyggnad på ungefär 180 kvadratmeter intill inredningsbutiken Ting ute och inne. Enligt gällande detaljplan får området bebyggas med bostäder, men även samlingslokaler samt lokaler för hantverk och handel är tillåtna.

Däremot poängterar planen att lokal som kan medföra sanitär olägenhet för närboende eller störa trevnaden inte får byggas.

Grannarna menar att en restaurang är just en sådan lokal. Den uppfattningen delas inte av byggnadsnämnden som menar att bygglovet kan beviljas.