Trelleborg

"Gör väg 511 till kustallé"

Trelleborg Artikeln publicerades

En före detta trelleborgare, och numera Höllvikenbo, har stora idéer för väg 511 mellan Albäck och Kämpinge.

Mannen skriver i ett brev till Trafikverket, Trelleborgs kommun och Vellinge kommun att han gärna ser en kustallé på sträckan.

I allén vill han ha gång- och cykelväg samt eventuellt biltrafik i en maxfart av 50 kilometer i timmen.

Höllvikenbon tänker sig rastplatser, parkeringar, fiskestugor, fågelstationer och badplatser längs sträckan. Han vill även att Trafikverket utreder möjligheten att Vellinge och Trelleborgs kommuner tar över ansvaret för kustvägen.