Trelleborg

Gifter når inte grundvattnet

Trelleborg Artikeln publicerades

Det verkar inte som att föroreningarna har runnit ner i grundvattnet där de kan hota dricksvattnet. Det visar de första preliminära resultaten av prover som gjorts på den gamla industritomten Phyllaterion.

För drygt ett och ett halvt år sedan revs Phyllaterion. Men än vet man inte vilka miljösynder som finns i jorden under. De första proverna tyder dock på både bra och dåliga nyheter. Föroreningen är utbredd, men inte djup.

– Det som var överraskande var att föroreningen var utbredd längre norrut än vad vi trodde, säger Tomas Henrysson, miljökonsult på Conviro som utfört provtagningarna.

Det kan innebära att en sanering på ett stort område krävs. Men än så länge är det för tidigt för att säga med säkerhet.

Det stora hotet är att föroreningarna har nått ner i kalkberget och grundvattnet. Men i nuläget tyder ingenting på det.

– Det verkar som att ett sand- och lerlager ligger som ett skydd.

Vad kan följden bli om gifterna ändå nått grundvattnet?

– Då kanske man måste stänga en grundvattentäkt. Det är väldigt dyrt att öppna en ny.

Vad handlar det om för föroreningar?

– Främst flytande koltjära. Antagligen från takpappstillverkning på 1930-talet. Men det är lite svårt att veta.

I maj nästa år väntas utredningen vara klar. Då vet man hur omfattande sanering som krävs.